De cultuurbrouwerij brengt werelden samen, werkt aan wederzijds begrip, staat voor kennisdeling – en uitwisseling, biedt kansen aan de cultuursector en het creatief MKB en geeft het reguliere MKB inzicht in de waarde ervan voor Parkstad. De cultuurbrouwerij is daarmee ook een netwerkbijeenkomst die niet als zodanig is georganiseerd, maar juist vanzelf ontstaat.